Silah Ruhsatı

BULUNDURMA RUHSATI
MESKENDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER
Kaymakamlığa dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)Nüfus cüzdanı aslı ve sureti
4 adet renkli fotoğraf
Silah ruhsatı istek formu
Adli sicil sabıka sorgulaması
Doktor raporu
İkametgâh İlmuhaberi

İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN GEREKEN BELGELER
Kaymakamlığa dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)
Şirketin kuruluşunu ve hisseleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket kuruluşu ile şu andaki faaliyet gösterdiği adresi arasındaki değişiklik var ise bu kararla ilgili olarak yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi
Şirketin unvan değişikliği var ise bu kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri (Anonim Şirketlerde)
Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri (Limited Şirketlerde)
Yönetim (Ortaklar) Kurulu Kararı
Vergi Levhası sureti (En son yıl tahakkuk ettirilmiş olacak)
Ticaret Odası faaliyet belgesi
1 adet İkametgah İlmuhaberi (Ne için verildiği hanesine silah ruhsatı için diye yazdırılması gerekiyor)
Nüfus Cüzdan Sureti (2 adet Muhtardan veya Noterden)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (3 adet)
Fotoğraf (Yerli silah talepleri için 6, İthal silah talepleri için 4 adet renkli vesikalık, polaraid veya fotokopi olmayacak)
Ruhsatlı birinden devir alınması halinde devir alınacak silahın ruhsatının fotokopisi (2 adet)

TAŞIMA RUHSATI
TAŞIMA RUHSATI (Can Güvenliği Nedeniyle) ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

Can güvenliğinin tehlikede olduğu veya olacağı gerekçesini açıkça belirten ve Valilikten Emniyet Müdürlüğüne havale ettirilmiş dilekçe.
Nüfus cüzdanı aslı ve sureti
4 adet renkli fotoğraf
Silah ruhsatı istek formu
Adli sicil sabıka sorgulaması
Doktor raporu
İkametgâh İlmuhaberi

TAŞIMA RUHSATI (Mesleği Nedeniyle) ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER
Kaymakamlığa dilekçe (Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)
Şirketin kuruluşunu ve hisseleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket kuruluşu ile şu andaki faaliyet gösterdiği adresi arasındaki değişiklik var ise bu kararla ilgili olarak yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi
Şirketin unvan değişikliği var ise bu kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri (Anonim Şirketlerde)
Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri (Limited Şirketlerde)
Yönetim (Ortaklar) Kurulu Kararı
Vergi Levhası sureti (En son yıl tahakkuk ettirilmiş olacak)
Ticaret Odası faaliyet belgesi
1 adet İkametgah İlmuhaberi (Ne için verildiği hanesine silah ruhsatı için diye yazdırılması gerekiyor)
Nüfus Cüzdan Sureti (2 adet Muhtardan veya Noterden)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (3 adet)
Fotoğraf (Yerli silah talepleri için 6, İthal silah talepleri için 4 adet renkli vesikalık, polaraid veya fotokopi olmayacak)
Ruhsatlı birinden devir alınması halinde devir alınacak silahın ruhsatının fotokopisi (2 adet)

TAŞIMA RUHSATI (Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle) ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER
Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)
Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez
İkametgah İlmuhabiri
Resim (4)
Nüfus Cüzdanı Sureti

TAŞIMA RUHSATI (Emekli Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle) ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER
Emeklilik Onayı
Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez
İkametgah İlmuhabiri
Resim (4)
Nüfus Cüzdanı Sureti

YİVLİ AV TÜFEĞİ RUHSATI
Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLER
Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden;
Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı
Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından;
Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü?nden alınacak resmi yazı

Sarraf ve Kuyumculardan;
Esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı

Pilotlardan;
Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı

Büyük Toprak Sahiplerinden;
Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı

Büyük Sürü Sahiplerinden;
Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinden alacakları yazı

Müteahhitlerden;
Şirket halinde müteahhitlik yapanlardan, Ticaret Odalarından alacakları Ticari Sicil Kaydı ve müteahhitlik karnesi, kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise Ticaret Odalarından alacakları müteahhit olduklarını belirten belge ve vergi mükellefi olduklarını belirtir Vergi dairesinden alacakları yazı, Şirket halindeki müteahhitlerden ayrıca, ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti

Akaryakıt Bayilerinden;
İlgi kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti

Arıcılardan;
İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı

Avukatlar ve Noterlerden;
Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi, Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi

Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden;
Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden;
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?nden alınacak Sporcu Lisansı. (Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir)

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;
(Av Tezkeresi almak isteyen vatandaşlar 5 yıllık harç bedelini yatırdıkları takdirde kendilerine 5 yıllık Av Tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise, süresiz yivsiz tüfek sahipliği belgesi verilir) İkamet edilen yerin Kaymakamlığına hitaben dilekçe

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;
İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge, 2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK MESLEK MENSUPLARI
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden;
Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı
Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden;
Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge
507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden;
Birlik, federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel kurul üyelerinden, seçildikleri birlik, federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi
Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş anlar hariç olmak üzere);
Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER
91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.
Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar
Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar
Haklarında Türk Ceza Kanununun 119?uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar
Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar
Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar
Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler
Kanunun 12, 13, 14 ve 15?nci maddelerine belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar
Kanunun 4?üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar
Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri
Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar
Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50? inci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16?ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15?nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12?nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2?inci maddesi gereğince emekli edilenler.
Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar
Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar
6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar
21 yaşını bitirmemiş olanlar